Ako hospodáriť s peniazmi a ako si nasporiť požadované množstvo peňazí

Pracovať s peniazmi sa človek učí už od útleho detstva, pri čom si finančné vedomosti odnáša až do manželského života. Čo ale spraviť, keď partner nie je na takej istej vlne ako Vy?
nevěsta a ženich

I manželia sa vo financiách nemusia vždy zhodnúť

Neraz nastáva problém, keď „finančná gramotnosť“ (tzv. úroveň finančných vedomostí ako je schopnosť šetrenia a práce s peniazmi) nie je taká istá u oboch partnerov. Veľa krát až po svadbe si človek uvedomí, že to v manželstve škrípe a neklape, lebo jeden z partnerov je „utrácač“ a ten druhý naňho ťažko drie. Nie každý totižto má správne návyky pri utrácaní peňazí a to môže neskôr vyústiť do manželských problémov, i keď si v ostatných veciach partneri veľmi rozumejú.

Oddelene alebo spolu?

Otázka, či majú byť financie v domácnosti brané spolu a či oddelene je veľmi problematická otázka. Najideálnejšie je urobiť kompromis. Totižto, ak si partneri svoje financie delia na „moje“ a „tvoje“, vytvárajú si pred sebou i určitú bariéru. Otvára sa taktiež priestor k rôznym nezhodám a žiarlivosti, hlavne, ak jeden z partnerov zarába viac ako ten druhý. Tiež je tu na mieste otázka, kto z nich bude platiť účty. Ak to bude len jeden z partnerov, môže to toho partnera omrzieť a nastanú ďalšie problémy.

Ak máte financie hádzané do jednej kôpky – tiež nie ste za vodou. I tu môžu vzniknúť nezhody v podobe toho, že partneri majú väčšinou rozdielne predstavy o tom, ako by sa malo so zarobenými peniazmi nakladať.
výpočet a rozpočet

Ako si našporiť s partnerom peniaze?

Ako sme už načrtli, treba vytvoriť akéhosi hybrida medzi spoločným a oddeleným. Najlepšie je spraviť na začiatok percentuálny prepočet peňazí – to je dobré na to, že je viac ako pravdepodobné, že s partnerom nemáte rovnaký príjem a tak sa predíde tomu, aby sa jeden z partnerov cítil dotknutý.

  • Spočítajte výdavky za nájom, elektrinu, vodu, potraviny, pôžičku atď. – čiže všetko, čo užívate spoločne s partnerom rovnakou mierou
  • Tieto výdavky budete platiť spoločne – no v prepočte na percentá. Nebolo by spravodlivé ak by vaše výdavky tvorili napr. 400 eur, pri čom by jeden z partnerov zarábal 1000 eur a druhý len 200 eur. Jeden z partnerov si pri tom môže v pohode vyhodiť z kopýtka a ten druhý bude mať vyčítané, že nesplnil limity
  • Ostatné peniaze, čo nespadajú k životne dôležitým výdavkom, si partneri ešte rozdelia na dôležité položky a na položky pre osobný konzum
  • K dôležitým výdavkom patria nepredvídateľné výdavky, ktoré sú ale dôležité a tak by si partneri mali pri nich pomáhať. Je to napríklad situácia, keď sa pokazí auto, alebo treba jednorázovo niečo zaplatiť. Tu obaja partneri siahnu spoločne do peňazí označených „dôležité položky“
  • „položky pre osobný konzum“ sú položky, do ktorých druhý partner nemá čo kecať. Každý človek je iný a na svoj šťastný život potrebuje iné veci. Treba partnerovi dovoliť, aby mal svoje vlastné peniaze, ktoré môže utratiť na čo chce. Vďaka týmto zásadám potom predídete frustrácii a určite to pomôže Vášmu vzťahu

Na to, aby ste s partnerom niečo našporili, potrebujete vzájomnú dohodu – dohodnite sa na presných pravidlách, koľko percent príjmu musíte odložiť na vaše šporenie – vďaka tomu si ľahko našporíte požadované množstvo peňazí a predídete hádkam.