Infekčné ochorenia u psov a očkovanie

Frekvencia očkovania závisí od dostupnosti rôznych vakcín a odlišného výskytu chorôb v rozličných oblastiach. Okrem základných očkovaní existujú aj rôzne  iné vakcíny, ktoré môžu byť za určitých okolností prospešné. Po bežnom očkovaní nebudete musieť mat obavy z infekcií ,na ktoré môže pes ochorieť. Vakcinačný program svojho psa treba prediskutovať s veterinárom.

injekce.jpg

Kotercový kašeľ
Ohrozené sú najmä plemená s citlivou priedušnicou a staršie psy. K infekcii dochádza priamo od nakazených psov alebo ich výlučkami. Príznakmi sú napínanie na vracanie, suchý, odrhavý kašeľ. Vakcinácia je účinná 9 mesiacov. Svojho psa by ste mali dať zaočkovať, ak sa zúčastňujete na výstavách, je často v koterci, alebo sa hrá  sinými psami.
Psinka
Aj napriek tomu, že ju začneme liečiť včas, môže byť smrteľná. Prenáša sa priamo od infikovaných psov alebo ich výlučkami. Medzi hlavné príznaky patrí kašeľ, vracanie, hnačka, horúčka, dehydratácia, zápal a výtok z očí. Vakcíny sú účinné minimálne rok a niektoré aj dlhšie. Šteniatka sa očkujú vo veku ôsmich týždňov a znovu vo veku 10-12 týždňov. Preočkovanie je o rok, potom podľa rady veterinára.
Parvoviróza
Tiež smrteľné ochorenia ak sa včas nepodchytí. Spoznáme ju podľa ťažkého vracania, či hnačky s prímesou krvi, letargie a dehydratácie. Šteniatka sa odporúčajú očkovať vo veku 8 týždňov a znova vo veku 10-12 týždňov. Preočkovanie znova o rok, potom každý 1-3 roky.

pes.jpg

Besnota
Toto ochorenie sa prenáša slinami psov a iných nakazených zvierat. Je smrteľné a nákazlivé pre ľudí. U psov sa objavuje zvýšené slinenie, zvýšená agresivita, ochrnutie, krívanie.  Väčšina vakcín je účinná dva a viac rokov. Očkuje sa vo veku 13-15 týždňov, potom o rok, a neskôr každé 2-3 roky.
Leptospiróza
Prenáša sa močom rôznych druhov divých a domácich zvierat, vrátane potkanov. Je prenosná na človeka.  Hlavné príznaky sú letargia, strata chute, pečeňové a obličkové problémy. Ak váš pes prichádza do styku s potkaním močom, je dobré ho zaočkovať pri vakcinácii proti psinke. Preočkovávajte raz za rok.