Keď je potrebné zlikvidovať firmu

Nie vždy sa oplatí vlastniť firmu. A to pochopiteľne v prípadoch, ak o túto prestane mať jej vlastník záujem. Z rôznych dôvodov. Možno chce naštartovať nový a celkom iný projekt, možno chce robiť niečo iné a v každom prípade pre neho dotyčná firma predstavuje časové a finančné obmedzenia, musí sa jej venovať a dodržiavať svoje zákonom dané povinnosti. Pretože fakt, že takáto firma alebo spoločnosť prestane byť vo svojom biznise aktívna, ešte neznamená, že neexistuje!

  • Naďalej sa s ňou preto spájajú povinnosti a pohľadávky (väčšinou tie úradné), pretože naďalej je evidovaná ako existujúci podnikateľský subjekt.

podnikateľky, plán

Ak by sa jej majiteľ chcel zbaviť akýchkoľvek povinností, čo z tohto vyplývajú, musí ju predať a resp. jej podiel prepísať na nového vlastníka, v opačnom prípade podstúpiť proces likvidácie. Likvidácia spoločnosti dokáže byť najlepším riešením, keď túto nie je možné zlúčiť alebo predať.

Počet likvidácií firiem na Slovensku za posledné roky vzrástol, najmä odvtedy, ako sa zaviedli takzvané daňové licencie. Po likvidácii teda rastie na Slovensku dopyt, čo na jednej strane pôsobí z podnikateľského hľadiska negatívne, na druhej strane je ale dobré vedieť, že ak vznikne potreba zbaviť sa firmy a spolu s ňou aj záväzkov, ktoré prináša, existuje riešenie a v tom vám zvyčajne pomôžu licencovaní odborníci, ktorí sa zaoberajú likvidáciou a tiež predajom spoločností.

  • Najčastejšou a najobľúbenejšou formou podnikania sú na Slovensku spoločnosti s ručeným obmedzením.

podnikateľ, tablet

Mali by sme si však predstaviť všetky všeobecné spôsoby, akými sa dá spoločnosti zbaviť. Riešením nie je iba zrušenie spoločnosti likvidáciou, ale táto sa môže napríklad zlúčiť s inou firmou. Riešením je však aj vyhlásenie konkurzu alebo nariadenie súdu o jej zrušení. No a samozrejme je tu aj možnosť predaja, ktorá pôsobí asi najsympatickejšie, hoci ako bolo spomenuté- nie je možné predať každú firmu, na trhu totiž o ňu nemusí byť patričný záujem.