Ľudia, nebojte sa rozmýšľať! Zabráňme spoločnej morálnej záhube

Čím máme širšie možnosti k získavaniu informácií, tým viac ignorujeme informácie o našej histórii. Je to na zamyslenie a pichne to pri srdci ak si uvedomíme, že obdobia, teórie, osudy a veľké múdrosti (nielen) našich predkov už dávno nie sú „cool“ a odbíjame ich vetou „Dnes je predsa iná doba“.

knihovna

Tak čo potom vlastne očakávame?
Prečo chceme nadobro pochovať tieto múdrosti a ideové základy? Prečo chceme zakopať hlinou morálne zvyky, ktoré sú potrebné k nášmu vzájomnému slušnému a bezpečnému súžitiu? Prečo chceme zatvárať oči nad vetami filozofov, ktorých uctievala jedna celá generácia a generácie po nej? Prečo sa nechávame vychovávať v tak primitívnych „názoroch“ typu „Doba je zlá, musíš byť pes“ alebo „Dôležité sú peniaze a každého treba oxxxxť!“. Prečo je nám nútený akýsi ťaživý mrak, ktorý sa vysmeje každému, kto sa snaží tieto vety objaviť a čo viac podľa nich žiť? Prečo je takýto postoj k smiechu a nie je „cool“? Prečo je v móde nevedomosť, ignorancia a kolektívna cesta do vlastnej záhuby? Prečo obdivujeme agresívnu a hrubú nesčítanosť a toho, kto má široké lakte, no v hlave s prepáčením totálne naxxané?

silueta

Jednou vetou- Prečo tu nechceme zanechať ideu, názory a morálny základ pre ďalšie generácie?
Ja vám to teda poviem. Takýto postoj je nám vnucovaný a to aj spôsobmi, nad ktorými sa bežne nepozastavíme (napríklad formou médií, filmov, seriálov, hudby,..). A my sme už natoľko „zhypnotizovaní“, že túto cestu vzájomnej nevedomosti považujeme za niečo správne a šírime ju ďalej a ten, kto sa spamätá, toho treba ukameňovať, lebo bude iný a jeho pohľad na svet už nebudeme vedieť pochopiť, nakoľko sme vychovaní bezduchými hodnotami a bezduchou kultúrou dnešnej doby, ktorá chce jediné- poslušné konzumné stádo, ktoré si myslí, že je slobodné a in.

stádo

Hoci viem, že tento spoločenský status sa nezmení zo dňa na deň a svoju úlohu tu hrá aj politika, ale môžeme začať minimálne každý sám od seba a nezabúdať na odkazy skutočných osobností, akými bol napríklad Platón a jeho Platónova teória výchovy a učenia či zbierať vedomosti od iných historických postáv, ktoré tu po sebe zanechali skutočné bohatstvo– morálny základ a múdrosti, ktoré mali pomôcť nám všetkým.