Prázdninový program pre deti


Školský rok je takmer za nami a objavuje sa problém s nečakane veľkým množstvom voľného času. Nie všetci rodičia môžu tento čas stráviť so svojimi deťmi a preto vznikajú organizácie, či firmy, ktoré plnia funkciu sprostredkovateľov aktivít. Ide najmä o organizovanie letných táborov alebo jednorazových akcií. Tieto organizácie ponúkajú rôzne aktivity a tak majú rodičia na výber zo širokej palety táborov.

hračka

1.      Tematické tábory
2.      Športové tábory
3.      Jazykové tábory

vážka
 
Tematické tábory
Sú to tábory, ktorých primárnym cieľom je urobiť zo všedného dňa nejaké dobrodružstvo. Celým pobytom ide jedna línia, okolo ktorej sa odvíjajú všetky aktivity. Ako napríklad únos dedka- vynálezcu. Počas prvých dní sa deti zoznámia s príbehom a počas ďalších pracujú na jeho plnení. Tento druh táborov prináša deťom každý deň nové výzvy, možnosť ukázať svoje schopnosti a niečo nové sa naučiť. Na konci snaženia príde zadosťučinenie v podobe napríklad oslobodenia dedka.

míč
 
Športové tábory
Športové tábory sú špecifickou skupinou táborov, keďže sa primárne zameriavajú na vykonávanie fyzických činností. Môžu to byť tenisové, futbalové alebo lezecké tábory, ktoré pomáhajú zlepšovať fyzické schopnosti účastníkov a robia ich leto plným adrenalínu, silných zážitkov a získaných nových skúseností. Animátormi na športových táboroch sú väčšinou profesionálni športovci, ktorí sú pre deti cenným zážitkom, a ponúkajú im kvalitné zážitky, či ich posúvajú vpred.
 
Jazykové tábory
Sú pomerne nové, oproti ostatným dvom a ich dôležitým prvkom je rozvíjanie nového jazyka. Tábory fungujú na princípe dvojjazyčnosti. Deťom sa na začiatku zverí úloha a dostanú k nej inštrukcie v slovenskom, aj v anglickom jazyku /ak sa jedná o anglický jazykový tábor. Počas celého tábora potom komunikujú s animátormi aj ostatnými deťmi v cudzom jazyku, aby sa ich komunikácia stala čo najprirodzenejšou. Pri tomto type táborov nezáleží na jazykovej úrovni dieťaťa, pretože zámerom jazykových táborov je nielen naučiť, ale aj vnímať rozdielnosť kultúr, a k tomu nie je potrebná vysoká jazyková zdatnosť.
Na koniec je nutno dodať, že na bezpečnosť detí sa kladie oveľa väčší dôraz, ako tomu bolo v minulosti a rodičia sa nemusia báť o svojich potomkov. Hlavne preto, že všetky tieto tábory majú k dispozícii nielen skúsených animátorov a vedúcich, ale aj zdravotníkov, ktorí sú pripravení poskytnúť im dostatočnú starostlivosť.