Príplatky pre zamestnancov


>        Zamestnávatelia to dostali od zákona príkazom. Bude sa jednať o zavedenie príplatkov za nočnú prácu , prácu cez víkend a príplatky za sťahovanie. Príplatok za sviatok má byť vyšší teda z 50 percent na 100 percent sumy z minimálnej mzdy. Príplatok za prácu za sobotu a nedeľu má byť vyššia teda na 100 percent minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

 skok do neznáma

Novinkou bude aj to že ak niekto zamestná zamestnanca zo zahraničia napríklad Ukrajincami , Srbmi, či Rumunmi  tak ho musí zamestnávateľ zamestnať z rovnakými príplatkami ako Slovenského zamestnanca. Bude sa meniť aj príspevok na bývanie. Ak sa rodina rozhodne presťahovať za pracovať viac ako 70 kilometrov dostane od Štátu príspevok vo výške 4000 eur.

 


>        Príspevok na dochádzku za prácou sa zvýši zo 135 eur na 200 eur, príspevok na podporu mobility za prácou bol maximálne v súčasnosti do 250 eur, po novom sa má upraviť do hranice 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur. „To sú tí týždňovkári, ktorí dochádzajú za prácou.

 peníze a peněženka

Nevýhodou príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu a prácu v noci by bolo pre menších zamestnávateľov. Museli by veľa zamestnancov prepustiť pretože by ich nemali z čoho zaplatiť, alebo by museli zrušiť nočnú prácu a prácu v sobotu a nedeľu. Tým pádom by prišla firma o zisku a nemali by s čím zaplatiť ostatných zamestnancov a firma by sa pozastavila svoju činnosť alebo by skončila vo svojom pôsobení.

 


>        Tak či inak , ak by nám štát zvýšil príspevky za nočnú prácu a prácu cez víkendy v nadčasovú môže tým uškodiť malým firmám. Skôr si myslím že by mali dobre vyriešiť tento problém. Pretože ako som už písal , malé firmy si nemôžu dovoliť dať príplatky a môže im hroziť zánik .  Ak zamestnávateľ nebude chcieť platiť nadčasy zamestnanec sa môže obrátiť na inšpekciu práce , kde daný problém vyriešia keďže to bude od nového roka povinne , môže mu hroziť aj pokuta až niekoľko tisíc eur.